Normen klas 2

Bevordering vanuit Mavo 2:

Er wordt gewerkt met 3 normen:

A norm: punten totaal maal 6 plus tekorten

B norm: max 3 tekorten waarvan 2 in examenvakken

C norm: voor het vak Nederlands moet de leerling eencijfer hoger dan 5 hebben

Systematiek:

Voldaan aan A en B norm: bevorderd

Niet voldaan aan een van de normen: bespreken overof  vmbo-kader 3

Niet voldaan aan 2 van de 3 of alle 3 de normen: overstapnaar vmbo-kader 3.

Bij het besluit “bespreken over of kader”  wordt de situatie uit de brugklas zwaar gewogen.  Indien er bij de overgang van 1 naar 2 twijfel is uitgesproken wordt nu voor een overstap naar een lager niveau  (vmbo-kader) gekozen.

Doubleren is in klas 2 alleen mogelijk als de rapportvergadering er aanleiding toe ziet.

Mavo-2:

Bevorderd naar m3

Voldoet aan alle 3 de normen

Bespreken

Voldoet niet aan max 1 norm

Bevordering kader 3

Voldoet niet aan 2 normen  of voldoet niet aan 3 normen

 
Bevordering vanuit mh2 klas: 


Bevorderd

Voldoet aan alle 3 de normen

Bespreken

Voldoet niet aan max 1 norm

Niet bevorderd

Voldoet niet aan 2 normen  of voldoet niet aan 3 normen

 

Afdelingskeuze:
Indien een leerling is bevorderd wordt de afdelingskeuzebepaald.

Bevorderd naar h3

Vanaf 111* punten

Geen tekorten

Bespreken m3 of h3

104-110* punten

Max 1 tekort in ne, en, fa, ak , gs, bi, wi, re, ns1, du

Bevorderd naar m3

Overige gevallen

 

 
*Deze getallen gelden als de leerling 16 vakken heeft gevolgd