Normen klas 4

Voor de slaag- en zakregeling van klas Mavo 4 is een Programma voor Toetsing en Afsluiting samengesteld, die de leerlingen aan het begin van het examenjaar wordt uitgereikt.

Download hier het PTA: PTA Mavo 4
Examenreglement: Examenreglement SOML VMBO, HAVO en VWO

TOELICHTING NORM HAVO 4 VANUIT MAVO 4
Voorde toelating tot Havo 4 na het behalen van het diploma Mavo 4 geldt het volgende:

de wettelijke norm is een gemiddelde voor het examen van 6,8 bij alle examenvakken. 
de jarenlange ervaring met de haalbaarheid van de Havo leert dat voor ieder vak>7 een eerste vereiste is. Aan de docenten van de Havo-kandidaat wordt per vak een mening gevraagd over capaciteiten voor het vak, inzet en advies voor toelating. De toelatingscommissie onder voorzitterschap van de directeur beslist over toelating na kennis genomen te hebben van de adviezen. Het gekozen Havo-profiel dient haalbaar te zijn met het Mavo-examenpakket. 

Nb. Leerlingen kunnen niet twee keer doubleren in hetzelfde of in het opvolgende leerjaar.