Schoolregels

GEDRAGSREGELS IN EN OM HET GEBOUW
Eigenlijk is er maar één gedragsregel: bezorg niemand overlast.

Stalling van je fiets of brommer.
 Je stalt je fiets of brommer op de aangegeven plaats. De fiets of brommer heeft een degelijk slot. Je sluit hem af.

Begin van de schooldag. Het schoolgebouw is uiterlijk om 08.00 uur open. Om 08.25 uur gaat de eerste bel. Je gaat naar het lokaal. Om 08.30 uur beginnen de lessen.

Rooster. Je volgt de lessen volgens je rooster. Roosterwijzigingen worden op vaste plaatsen in het gebouw en op het internet bekendgemaakt. Op de magister app staat je rooster uitgezonderd de dagelijkse wijzigingen.

Garderobe en kluisjes
. Elke leerling heeft een kluisje. Je mag je jas niet het gebouw mee innemen. Die berg je op in je kluisje. Indien je je jas in de garderobe hangt ,moet je geen spullen in je jaszakken laten zitten. Je bent zelf aansprakelijk voor vernielingen of diefstal.

Jouw kluisje en je tas kunnen, ook zonder jouw toestemming, door de schoolleiding geopend worden als die een gegrond vermoeden heeft dat je je schuldig maakt aan ernstige overtredingen van schoolregels.

Je mag boeken en schriften in je kluisje bewaren. Je dient aan het begin van de schooldag de boeken en schriften die je tot de eerste pauze nodig hebt uit je kluisje te halen. Tijdens de pauze mag je wisselen. 
Tijdens leswisselingen is het niet toegestaan nieuwe boeken en schriften uit je kluisje te halen.

Eten en drinken.
 Dat doe je in het gebouw alleen in de aula. In het hele gebouw is kauwgum eten verboden.

Corvee.
Iedereen helpt mee het schoolgebouw en het schoolterrein netjes te houden. Als je corveebeurt hebt, dan meld je je aan het eind van de pauze bij de conciërge en verricht de gevraagde werkzaamheden.

GSM en geluidsapparatuur.
Een veilige plek om je mobieltje op te bergen is je kluisje. Gebruik je je mobiel in school dan zijn daar regels voor. In klaslokalen staat je mobieltje altijd uit. Indien de docent je vraagt om je mobieltje in de les te gebruiken dan mag dat, anders niet. Bij overtreding wordt je mobieltje voor bepaalde tijd ingenomen.

Beeldmateriaal maken is overal verboden, ook op het schoolplein. Cyberpesten in welke vorm dan ook is niet toegestaan en hier kun je een straf voor krijgen. Ouders/politie worden dan ook geïnformeerd.

Pauzes. Tijdens pauzes of in tussenuren blijf je in de aula, studieruimte, of op het schoolterrein. Op het schoolterrein mag je niet voorbij de gele streep. 
Je mag het schoolterrein niet verlaten, tenzij je toestemming hebt van de afdelingsleider. 

Gokken en gokspelletjes zijn in school en op het schoolterrein verboden.
Bij overtreding van bovenstaande regels wordt een sanctie opgelegd, passend bij de overtreding. Indien de afdelingsleider het wenselijk acht de ouders/verzorgers op de hoogte te stellen, wordt de leerling hierover ingelicht.

Roken
. Op het gehele schoolterrein geldt een rookverbod.