Begeleiding

Wij begeleiden leerlingen niet alleen op hun weg naar een diploma, maar ook op hun weg naar volwassenheid. Dit houdt in dat de begeleiding van de leerling gericht is op meerdere zaken: het leerproces, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociaal-culturele ontwikkeling en de loopbaanoriëntatie. Naast de mentor en de vakdocenten zijn ook andere personen hierbij betrokken, zoals de teamleider, de decaan, de pedagogisch medewerker en de counselor. Samen zorgen ze ervoor dat elke leerling hulp op maat krijgt.

Begeleidingslessen

In de brugklas kunnen leerlingen begeleiding op maat krijgen. Dat gebeurt wanneer je vakinhoudelijke begeleiding nodig hebt voor Nederlands, Engels, Wiskunde of Frans, of onderwijskundige steun gericht op bijvoorbeeld een betere studieaanpak, faalangstreductie- of sociale vaardigheidstraining.

Leren studeren

Onze school hecht veel waarde aan het aanleren van studievaardigheden en het leren studeren. In de brugklas worden leerlingen voorbereid op de volgende leerjaren, waarin zij steeds meer in staat zijn zelfstandig te studeren en reflecteren.