Gezonde school

Gezond zijn is een goed gevoel. Mavo Roermond wil een school zijn waar je in een prettige omgeving met elkaar kunt leren en omgaan en een plek is waar je je veilig voelt met aandacht voor je gezondheid en hoe je je voelt.

Hiervoor gebruiken wij de Gezonde en Veilige School -methode.
Als je hier meer over wilt weten, ga dan naar: http://www.gezondeenveiligeschool.nl/Onze school heeft de catering uitbesteed aan een externe partij "Catermaat". Bij de keuze van een cateraar was belangrijk, dat deze moest voldoen aan de criteria van de Gezonde school.

We vinden het belangrijk dat leerlingen kunnen genieten van een gezond aanbod in de kantine. Daarmee komt de school ook tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen.