Keuzetijd

In de 12 uur keuzetijd per week moet je een eigen programma samenstellen. Doordat je zelf de keuzes maakt, geholpen door je coach, krijg je een beter overzicht van je eigen leerproces, je motivatie gaat omhoog en daardoor krijg je betere punten en is school nog leuker. 

Naast de klassikale lessen wordt de onderwijstijd voor een derde deel ingevuld met keuzetijd. Het volgende wordt hierbij aangeboden:
 

Zelfstandig werken:
Hierbij werk je aan opdrachten die volgen uit de in de klassikale lessen behandelde leerstof. Deze opdrachten bestaan uit extra stof die de leerling moet doen en een keuze uit herhalingsopdrachten en verdiepingsopdrachten. Hierbij maak je gebruik van de stilteruimte of je werkt in een lokaal met anderen samen. Vaak zul je hier een computer bij gebruiken.


Hulplessen voor Nederlands, Engels en wiskunde:
Deze vakken bieden leerstof in wisselende thema’s aan die door de leerlingen in het algemeen als moeilijk wordt ervaren. Leerlingen die deze hulplessen nodig hebben kiezen hiervoor. Natuurlijk word je gestuurd/begeleid door de coach.

 

Workshops:
Vaksecties/ docenten organiseren in de keuzetijd workshops. Een workshop duurt 40 tot 80 minuten en wordt twee weken van tevoren aangekondigd. Je kunt je voor een bepaalde workshop inschrijven via magister. De creatieve vakken muziek, beeldende vorming en techniek verzorgen naast een klassikale les wekelijks een workshop. Deze duurt een langere periode en heeft als doel om je intensiever kennis te laten maken met een onderdeel van het vak.

 

Verrijkingsprojecten:
Hiervan wordt er elke maand een aangeboden. De verrijkingsprojecten zijn vooral vakoverstijgend. Je kunt je inschrijven voor een project waar je interesse in hebt. Een verrijkingsproject duurt langer dan een workshop. Enkele voorbeelden zijn een project rond het weer in samenwerking met de weerman van L1 of een bezoek aan het natuurgebied De Meinweg.

Alles dat hierboven is beschreven wordt georganiseerd en begeleid door vakdocenten.