Schoolwerk

MAAKWERK/LEERWERK
Wij vinden dat je als leerling met de geleerde stof aan het werk moet gaan. Alleen op die manier kun je zelf ervaren of je de stof begrijpt en kunt toepassen.
Daarom is er op Mavo Roermond voor gekozen om het maakwerkgedeelte van het huiswerk zoveel mogelijk  op school te maken.
Binnen de vaste schooltijden zijn er dagelijks momenten waar je zelfstandig aan taken werkt. Dat betekent dat je thuis bijna geen maakwerk meer hoeft te doen, met name in klas 1 en 2. Het leerwerk voor SO’s of proefwerken natuurlijk wel. 

ITS LEARNING
Naast de leerstof in de boeken gebruiken we steeds meer leerstof die digitaal wordt aangeboden in de elektronische leeromgeving (elo). Het programma heet Its learning. In de elo staat de planning van alle examenvakken plus herhalings- en verrijkingsstof. Hierdoor weet je altijd aan welke stof er gewerkt moet worden. Bij ziekte of afwezigheid van de docent kun je dan onder begeleiding van de onderwijsassistent aan je opdrachten doorwerken. En als je zelf ziek bent kun je thuis via de computer/laptop volgen wat je klas gedaan heeft. Ook kunnen je ouders je hierbij thuis helpen.

PROJECTEN
Een klein deel van het onderwijs wordt in projectvorm gegeven. Je werkt dan in kleine groepjes aan gestructureerde opdrachten van een project waaraan alle vakken een bijdrage leveren. De geleerde vaardigheden blijven in de bovenbouw aan bod komen. Deze worden aangevuld met vaardigheden die belangrijk zijn in de voorbereiding op het eindexamen.

In de eindexamenklas worden naast de reguliere lessen ‘keuzewerkuren’ aangeboden. In deze uren wordt leerstof uit de schoolexamens of de centrale examens aangeboden. Deze uren zijn ‘extra’ herhalingen. Je kunt maximaal voor 6 thema’s kiezen uit een aanbod van 18 thema’s.

MAGISTER
Via magister kun je je cijfers en aanwezigheid in de lessen volgen.