Social Media

De huidige jeugd groeit op met allerlei vormen van social media. Er zijn vele voordelen die deze media met zich meebrengen maar ook gevaren. We komen er niet meer omheen, sterker nog we zullen er mee moeten leren omgaan. Ouders en leerkrachten meer dan de kinderen.

Op Mavo Roermond besteden we er dan ook aandacht aan. Vanaf de brugklas wordt er voorlichting over gegeven en de coaches maken afspraken hoe je er het beste mee om kunt gaan. In elke klas worden ook afspraken gemaakt over het gebruik van bijvoorbeeld Whatsapp, maar ook welke berichten er wel of juist niet via de mail verstuurd moeten worden. Deze afspraken worden per klas opgesteld en zijn samengevat in het internetprotocol dat elke leerling ondertekent.

De regels omtrent het gebruik van social media op school zijn terug te vinden in de schooljaarinformatie.