Veiligheid

Op een veilige school voel je je thuis. Wij willen een veilige school zijn. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt. We bestrijden pesten. Vooral in de onderbouw besteden we hier veel aandacht aan. We hebben op school een pestprotocol en een protocol ‘cyber-pesten’. Daarin staat hoe we omgaan met pesterijen via de mobiele telefoon en het internet.

Ook hebben we op Mavo Roermond een vertrouwenspersoon en pestcoördinator. Bij deze persoon kun je terecht ingeval van pesten, agressie en geweld, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie en homoseksuele intimidatie.
Net zoals thuis en in de maatschappij gelden op Mavo Roermond regels. Die regels kun je samenvatten met als hoofdregel: ‘Gedraag je zo, dat een ander geen last van je heeft’.


Aan- en afwezigheid moet goed geregeld zijn. Spijbelen kan niet en te laat komen is vervelend voor jezelf maar ook voor medeleerlingen en de docent.   Een hoofdregel van gedrag is het tonen van onderling respect voor medeleerlingen en voor het personeel van de school. Vechten, pesten, verbaal geweld, discrimineren en schelden tolereren we niet.  Wat buiten school verboden is, is dat natuurlijk ook in de school: diefstal, wapenbezit etc. Het komt gelukkig bijna niet voor, maar als het gebeurt doen we aangifte bij de politie.  We leven met elkaar in een gebouw met kostbare spullen. We moeten ervoor zorgen dat het gebouw schoon en leefbaar blijft. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Beschadigen, vernielen, rommel laten slingeren doe je dus niet.