Klachtenregeling

BEROEP EN KLACHTEN

Indien je een straf wordt opgelegd en jij of je ouders/verzorgers willen beroep aantekenen tegen de straf, ga je naar de persoon die in het volgende rijtje genoemd is na degene van wie je de straf gekregen hebt:

Docent– mentor/ coach–afdelingsleider – locatiedirecteur – bestuur.
Als je in beroep gaat, blijft de opgelegde straf gelden totdat een nieuwe beslissing is genomen.

Heb je klachten, dan volg je de volgende stappen:

  eerst meld je je klacht bij het betreffende personeelslid  
  vervolgens bij je mentor/coach
  daarna neem je contact op met je afdelingsleider.
  Indien je er dan nog niet uitkomt, treedt het BAT-team in actie. Het Bemiddeling
  en Assistentie Team
(BAT) is ingesteld voor behandeling van klachten op
  schoolniveau. Indien een klacht niet op schoolniveau kan of mag worden opgelost,
  zal het BAT de klacht naar de daartoe beschikbare externe organen leiden.         

De contactperso(o)n(en):
locatiedirecteur dhr. L.J.G.M. Janssen  Tel: 0475-347100
hoofd administratie mevrouw G. Dohmen-Hendrick Tel: 0475-347105

Indien een klacht niet op schoolniveau kan 
worden opgelost zal de klacht door
het 
B.A.T. doorgeleid worden naar de externe onafhankelijke klachtencommissie.
Alle klachten kunnen ook rechtstreeks worden voorgelegd aan de externe
onafhankelijke klachtencommissie 
t.a.v. de ambtelijk secretaris, mevr. E. Kurstjens Postbus 270 5900 AG Venlo. 

U
 kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersoon Dhr. F. Uiting via de mail: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com. U kunt de tekst van het Reglement Externe Onafhankelijke Klachtencommissie vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg: http://www.soml.nl

Klachten met betrekking tot het eindexamen  
moeten ingediend worden bij mevr. E.L.A.C.M. Theunissen, secretaris eindexamen.