Medezeggenschapsraad

Onze school heeft (net als alle scholen voor voortgezet onderwijs) een medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en medewerkers maken er deel van uit. De medezeggenschapsraad vergadert periodiek. In deze raad komen alle zaken aan bod die voor de school belangrijk zijn. Als voorbeeld kunnen schoolbeleidsplan, formatieplan en financiën van de school genoemd worden.

Verslagen MR:
Notulen MR 25_09_19
Notulen MR deelraad 28-1-2019