Medezeggenschapsraad

Onze school heeft (net als alle scholen voor voortgezet onderwijs) een medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en medewerkers maken er deel van uit. De medezeggenschapsraad vergadert periodiek. In deze raad komen alle zaken aan bod die voor de school belangrijk zijn. Als voorbeeld kunnen schoolbeleidsplan, formatieplan en financiën van de school genoemd worden.

Verslagen MR:
Notulen MR deelraad, overleg 28-01-2019
Notulen MR deelraad, overleg 29-10-2018
Notulen MR deelraad, overleg 18-06-2018