Verzuim

PROCEDURE REGISTRATIE VERZUIM EN MELDING ONTWETTIG VERZUIM

Registratie:

a = afwezig zonder kennisgeving
A = afwezig met kennisgeving
z = telefonische ziekmelding
Z = bevestiging ziekmelding via briefje
h = ziek naar huis via afdelingsleider
H = schriftelijke bevestiging ouders betreffende ziek naarhuis
d = bezoek arts, aangegeven door leerling
D = bezoek arts schriftelijk bevestigd door ouders
l = te laat
L = te laat met geldige reden
c = niet gemeld na te laat
C = te laat + niet gemeld na te laat
v = verwijderd
s = geconstateerd onwettig verzuim


PROCEDURE BIJ TE LAAT KOMEN
Leerlingen die te laat komen dienen zich na twee schooldagen een half uur voor aanvang van de lessen te melden. Na vijf keer te laat komen en/of niet melden na te laat komen, moeten zij nakomen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien leerlingen daarna weer vijf keer te laat komen en/of niet melden na te laat komen, worden zij bij het zorgloket gemeld en vervolgens aangesproken door de leerplichtambtenaar.
Na vijftien keer te laat komen en/of niet melden na te laat komen, wordt bij de leerplichtambtenaar onwettig verzuim gemeld. In overleg met de medewerkers van het zorgloket en de leerplichtambtenaar worden maatregelen genomen conform de wet op het voortgezet onderwijs.


PROCEDURE BIJ ONWETTIGE AFWEZIGHEID
Leerlingen die afwezig zijn geweest zonder kennisgeving worden mondeling gemaand voor hun afwezigheid geldige redenen aan te geven. Daarna worden ouders schriftelijk in kennis gesteld van onwettig verzuim met het verzoek dit met de leerlingcoördinator te bespreken. Indien afwezigheid onwettig blijft, wordt binnen tien werkdagen een zorgmelding bij het zorgloket en melding bij de leerplichtambtenaar gedaan.

In overleg met de medewerkers van het zorgloket en de leerplichtambtenaar worden maatregelen genomen conform de wet op het voortgezet onderwijs.

PROCEDURE BIJ LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Indien leerlingen langdurig afwezig zijn treedt tevens artikel 27a van de wet op het voortgezet onderwijs in werking. Het bevoegd gezag meldt conform artikel 27a de afwezigheid zonder geldige reden aan de Inspectie voor het voortgezet onderwijs en Duo (Dienst Uitvoering Onderwijs).


GGD/school arts.
Leerlingen die vaker afwezig zijn en ook afgemeld zijn  ivm ziekte worden in een vroegtijdig stadium gemeld bij de schoolarts. Uiteraard heeft de mentor/coach dit al eerder besproken met ouders.