Resultaten

De resultaten die we bereiken met leerlingen zijn al vele jaren goed te noemen. Zowel de doorstroming van leerlingen naar de volgende klas of naar een hoger niveau (bijv. van mavo/havo over stappen naar havo) zijn erg goed.


Bevindingen Inspectie van het Onderwijs:
Enquête leerlingen:

Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid in 2017-2018?


Meer informatie over resultaten en over de school vind je op de website http://www.scholenopdekaart.nl.

Doordat we bij elke overgang leerlingen reële kansen bieden is er toch een klein aantal leerlingen dat het niveau niet aankan. Hiervoor zoeken we samen met leerling en ouders naar eden passende plek. Gelukkig is dit aantal de laatste jaren stevig gezakt doordat er een betere begeleiding is (coaching) maar ook doordat de advisering vanuit de basisscholen verbeterd is.