Coaching

STURING, MOTIVATIE EN DOSSIER
Doel van de coaching is dat de leerling een steeds grotere rol en verantwoordelijkheid krijgt in zijn leerproces. Door het nemen van deze grotere rol zal de motivatie toenemen en de leerresultaten verbeteren.Daarnaast leert de leerling beter zijn sterke en zwakke kanten kennen. 

Tijdens de 2 wekelijkse coachuren wordt telkens gekeken hoe een volgende stap gezet kan worden in de persoonlijke groei. 
Doelen en afspraken worden vastgelegd in een IOP (individueel ontwikkel plan).