Dyslexie

HOE GAAN WE OP MAVO ROERMOND OM MET DYSLEXIE?
Leerlingen die een geldige dyslexieverklaring hebben overlegd bij hun aanmelding, komen in aanmerking voor dyslexiebegeleiding. 

Dit houdt het volgende in: 

In de brugklas doen we de eerste paar weken niets aan dyslexiebegeleiding. Het is belangrijk dat de leerling eerst went aan de nieuwe schoolomgeving, de nieuwe klas en de verschillende docenten en vakken.
Na een paar weken komen de dyslectische brugklas leerling bij elkaar en wordt de groep (mede afhankelijk van het rooster) in 2 groepen verdeeld van ongeveer 8 leerlingen. Vanaf dat moment begint gedurende periode 1 (met een paar weken uitloop in periode 2), de dyslexiebegeleiding concreet. 

Tijdens wekelijkse bijeenkomsten krijgen de leerlingen uitleg over het gebruik van spraaksoftware, tips bij het bestuderen van lesstof voor de verschillende vakken, begeleiding bij eventuele sociaal-emotionele problematiek door de dyslexie (methode: Dyslexie de baas) en ze krijgen een spellingvaardigheidstraining (methode: Trainer basisvaardigheden spelling) die gedurende het gehele schooljaar ter beschikking staat op de ELO. 

Na deze periode van intensieve begeleiding zijn de leerlingen in principe voldoende toegerust om op een goede manier Mavo Roermond te doorlopen. Wanneer er problemen zijn, is de dyslexiecoach op afspraak beschikbaar. 

Ditzelfde geldt voor leerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4. Als zij iets willen bespreken dan kan dit altijd. Maar wel op afspraak. 

Als een leerling een geldige dyslexieverklaring heeft, kan hij spraaksoftware aanvragen van nagenoeg ieder boek dat hier op school wordt gebruikt. Deze software is persoonsgebonden en speelt af in het programma Amis. Dit is een goedkopere (want: gratis) en in de praktijk bijna even goedwerkende variant op het bekende Kurzweil. 

Een leerling en zijn ouders tekenen een laptop protocol wanneer er gebruik van een laptop wordt gemaakt. De sancties bij misbruik van de laptop zijn fors. Dit laptopprotocol is te vinden onder MR-Dyslexiecoach (Its Learning).

Mocht u vragen/opmerkingen hebben dan kunt u CONTACT opnemen met onze dyslexiecoach, mevrouw De Jong