Update leren op afstand

Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,

Dinsdag 21 april heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat de scholen voor voortgezet onderwijs hun lessen en alle andere activiteiten op school verder moeten opschorten tot in ieder geval 1 juni (effectief 2 juni i.v.m. Tweede Pinksterdag).

Voor de eindexamenkandidaten loopt de op 10 april gecommuniceerde, aangepaste planning door. Voor de andere leerlingen gaan de lessen op afstand vanaf woensdag 6 mei weer verder volgens het rooster in Magister. Het leren op afstand continueren we dus minimaal tot 1 juni.

Graag wijzen we u op de website www.soml.nl/coronavirus. Hier vindt u steeds de meest recente informatie over de gevolgen van het virus voor ons onderwijs. Zodra er nieuwe of aanvullende informatie vanuit de overheid beschikbaar is, zullen we u daar natuurlijk van op de hoogte stellen.


M. van de Mortel, MEM
Directeur Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond

J. Hendriks
Adjunct-directeur Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond