Interne begeleiding

De begeleiding op Mavo Roermond wordt op verschillende plekken ingezet. Dit is afhankelijk van de behoefte van de leerling maar ook van de acties die er al gedaan zijn. In het SamenWerkingsVerband, waar Mavo Roermond ook deel van uit maakt, is afgesproken te handelen via het cascademodel. Zie het stappenschema dat hiervoor gebruikt wordt.

Cascademodel Beslisschema Zorgverbreding

De basis van werken is ook in het SWV gelijk en gebaseerd op handelingsgericht werken. Belangrijk onderdeel hiervan is dat er een goede analyse plaatsvindt en er doelen en evaluaties worden vastgelegd in een Individueel OntwikkelPLan (IOP). De leerlingen is altijd nauw betrokken bij het opstellen en uitvoeren van dit plan.

Welke mogelijkheden maar ook onmogelijkheden er binnen Mavo Roermond zijn wordt omschreven in het Ondersteuningsplan. 

Ondersteuningprofiel