SOML

BESTUUR
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML)
Postbus 975
6040 AZ Roermond

College van Bestuur: 
de heer drs. M.J.H.M. Kikken, voorzitter
de heer P.M.E.G.M. Slegers RA, lid